منو
اداره روابط عمومی
1392/8/6 دوشنبه
روابط عمومی: مجموعه‌ای از اقدامات و کوششهای حساب‌شده‌ای است که هر سازمان برای برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه‌هایی که با سازمان در ارتباطند انجام می‌دهد.
اصطلاح روابط عمومى، ترجمه واژه انگلیسى public Relations براى نخستین بار در آمریکا در اتحادیه راه آهن به کار برده شد و در ایران نخستین بار در شرکت نفت به کار رفته و دفترى در آن شرکت ایجاد شد.
روابط عمومى را در زبان عربى (العلاقات العامه) ترجمه کرده اند. تعاریف گوناگونى از روابط عمومى از سوى صاحبنظران، کارشناسان و مؤلفان کتاب هاى این رشته بیان شده است از جمله: رکس هارلو از پیشقدمان روابط عمومى در جهان مى گوید: روابط عمومى دانشى است که به وسیله آن سازمان ها آگاهانه مى کوشند، برمسئولیت اجتماعى خویش عمل کنند تا بتوانند، تفاهم و پشتیبانى کسانى را که براى توسعه اهمیت دارد، به دست آورند. در این باره انجمن روابط عمومى آلمان مى گوید: روابط عمومى، تلاش آگاهانه و قانونى به منظور تفاهم و استقرار اعتماد و شناخت متقابل با عموم، براساس تحقیق علمى و عملى صحیح و مستمر، میسر است. انجمن جهانى روابط عمومى نیز گفته: روابط عمومى بخشى از وظایف مدیریت سازمان است و عملى ممتد، مداوم و طرح ریزى شده است که از طریق آن افراد و سازمان ها مى کوشند تا تفاهم و پشتیبانى کسانى را که با آنها سرو کار دارند، به دست آورند.
روابط عمومی ،هنر ارزشمندی است که گـــرچه اغلب به عنوان بخشی از انجام وظائف دستگاهها وسازمان ها تلقی می شود ،اما رسالتی فراتر از توجیه گری صرف ودفـــــــاع محض از سیستم اداری وسازمانی دارد ،بلکه باید درایجاد تعامل ســـازنده ومطلوب بین ادارات ،سازمان ها ایفای نقش نماید،تا بهبود نسبی در وضعیت سازمانها،سایر بخش ها وکل جامعـــــه حاصل گردد وبه همیـــن جهت روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویر احمد ، نقش ارتباط موثر در ایجاد حس روابط بین کارکنان و مسئولین اداره کل و سایر مخاطبان را در داخل و خارج از سیستم اداری دارد چرا که در سطح جامعه روابط عمومی در واقع ، مهندسی ارتباط رضایت مندانه و پایدار است .
فعالیتهای شاخص روابط عمومی این اداره کل به شرح ذیل می باشد:
1-تدوین‌ برنامه‌ سالانه‌ مصاحبه‌های‌مدیریت و سایر مسئولان‌‌ با مطبوعات‌ ورسانه ملی و استانی از سوی صدا و سیما متناسب‌ با اولویتهای‌ سازمانی‌ ونیازهای‌ افکار عمومی‌.
2- ایجاد ارتباط موثر‌ با مطبوعات‌، رادیو، تلویزیون‌ و خبرگزاری‌ها و بهره‌برداری‌ بهینه‌ از ,وسایل ارتباط جمعی برای‌اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌.
3- مشارکت‌ در برگزاری‌ سمینارها و گردهمایی‌ تخصصی‌ و عمومی‌ اداره کل‌.
4- نصب بنر و پوستر در فضای‌ عمومی‌ اداره کل و سطح شهر در گرامیداشت‌ ایام‌ و مناسبتهای‌ ویژه زیست محیطی و مذهبی‌.
5- شرکت در ‌ نمایشگاهها (سالانه‌، دایمی‌ و …) در خارج‌ و داخل‌ اداره کل‌.
6- طراحی‌ و تولید بسته های آموزشی-اطلاع رسانی و توزیع در بین مردم.
7- ساخت‌ آگهی‌ها و تیزرهای‌ تلویزیونی‌ و فیلم‌های‌ مورد نیاز برای‌ آموزش، تبلیغ‌ عملکرد و مستندسازی‌‌ اداره کل با همکاری صدا و سیما.
8-   ارائه پیامهای زیست محیطی از طریق برنامه های رادیویی .
9- تدوین‌ و انتشار خلاصه‌ عملکرد سالانه‌ اداره کل برای‌ ارائه‌ به سازمان، استانداری ،فرمانداری و افکار عمومی‌ .
10- تهیه‌ گزارشهای‌ عملکرد دوره‌ای‌ از فعالیتهای‌ روابط عمومی‌.
11- سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌ و کاربرد شیوه‌ها و برنامه‌های‌ مناسب‌ برای‌ انعکاس‌ اهداف‌، سیاستها،فعالیت‌ها، برنامه‌ها و مواضع‌ سازمان‌ به‌ مخاطبان‌، رسانه‌ها و جامعه‌
12- برنامه‌ریزی‌ و اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌ درباره‌ عملکرد سازمان‌ به‌ انگیزه‌ تنویر افکار عمومی‌.
13- برگزاری مناسبتهای زیست محیطی در طول سال( زمین پاک ،هفته محیط زیست،هفته هوای پاک روز محیط بان و......)