اداره مدیریت عملکرد
1392/8/7 سه‌شنبه
اداره مدیریت عملکرد
بازرسی :
بازرسی مستمر و دوره ای از واحدهای تابعه استانی برای سنجش میزان عملکرد اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستورالعملها، ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی به منظور ارزیابی عملکرد و یافتنی کاستی ها، سوء مدیریت و انحرافات از سیاستهای تعیین شده و ارائه راه حلها و پیشنهادات برای رفع آنها
بازرسی و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف اداره کل و نحوه برخورد مدیران و کارمندان با ارباب رجوع در سطح استان و ارائه گزارش مربوطه به دبیرخانه شورای تحول اداری استان به منظور اجرای مقررات مربوط
برقراری ارتباط با سازمان بازرسی استان و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشیکل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاهها و رسانه های جمعی و مطبوعات
ارزیابی عملکرد
تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد استان و واحد های تابعه با همکاری ستاد
ارزیابی عملکرد واحدهای استان بر اساس شاخصهای اختصاصی و عمومی، تکمیل فرم های مربوط و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی جهت ارایه به مراجع ذیصلاح از جمله کمیسیون تحول اداری اداره کل
انجام ارزیابی عملکرد سالیانه در سه سطح اداره کل – مدیران و کارکنان به استناد دستورالعمل استقرار نظام ارزیابی عملکرد
تهیه گزارش ادواری در فواصل سه ماهه، شش ماهه و سالانه برای اطلاع مدیر کل استان از عملکرد واحدهای مختلف
پاسخگویی به شکایات
دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعان) از واحدها و کارمندان اداره کل و بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
پیگیری نامه های مردمی دریافت شده از سامد و سامانه ارتباط مردمی اداره کل و یا مراجعه حضوری مردم در سفر مقامات به استان ها
منو
 
 ارتباط با ما | آمار بازدیدکنندگان | انتقادات و پیشنهادات | نقشه سایت | ساختار سازمان | پست الکترونیک | محیط زیست استانها | خانه خبر | معرفی سازمان

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::