.
ویژگیهای زیست محیطی
1391/12/28 دوشنبه

ویژگیهای زیست محیطی استان

-          اختلاف ارتفاع از 1000تا 4400متردرسطح استان باعث ایجاد تنوع آب وهوایی واقلیمی گردیده است وبه دلیل همین اختلاف ارتفاع اختلاف دمایی بین 20- درجه تا40درجه سانتیگراد درسطح استان وجود دارد که همین اختلاف دمایی باعث ایجاد تنوع زیستی سطح استان گردیده است وتنوع گونه ای واکوسیستمی بسیار زیبایی در سطح استان مشاهده میگردد.

-          لذا اختلاف دمایی سبب ایجاد سه منطقه گرمسیری،سردسیری ومیان بندی گردیده است که مناطق گرمسیری دارای هوای گرم ونیمه خشک با سطح بارندگی متوسط تا کم ومیانگین دمایی بالا(تا 45)می باشد ودرسالهای کم بارش وخشکسالیها مشکلات زیادی از نظر تامین آب برای ساکنین منطقه بوجود می آید وبرای عشایر ودامداران منطقه مشکلات معیشتی وتامین علوفه درقشلاق را آبیاری کند.

-          مناطق سردسیری استان که بدلیل ارتفاع بالا وحجم بارشهای خوب دارای آب وهوای مطبوع ومنابع آب کافی می باشد ودرفصول بهار تابستان محل مناسبی  جهت ییلاق عشایر ودامداران جهت تامین اب وعلوفه می باشد همچنین خوش آب وهوا بودن مکناطق سردسیری امکان دلیل مناسب است جهت مهاجرت ومسافرت دربسیار به این مناطق

-          مناطق میان بندمناطق حاتل بین سردسیروگرمسیر می باشدکه از لحاظ بارندگی واب وهواحدواسط بین سردسیر وگرمسیر است وحجم بارشها نسبتا خوب است. وبدلیل واقع شدن در مسیر کوچه عشایر در قشلاق وییلاق بسیار اسیب پذیر است.

-          استان چهار فصل کهگیلویه وبویراحمد دارای جنگلهای متراکم دیگر با پوش مناسب می باشد که پیشرفت توسعه جاده ................خطوط لوله گاز ودیگر فعالیتهای عمرانی به شدت به این جنگلهای ارزشمند اسیب می رساند .

-          تنوع گونه های گیاهی وجانوری در سطح استان دروضعیت مناسبی قرار دارد وبا دارا بودن حدود2000گونه گیاهی و...گونه جانوری وانواع پرندگان دارای پتانسیلهای تنوع زیستی با لایی  می باشد.

-          وجود پارک ملی دنا ومناطق حفاظت شده دنای شرقی خائیز سرخ خامین دیل وسولک و سیوک که دارای پتانسیلهای بالایی هستند از ویژگیهای زیست محیطی بسیار بالایی برخوردار است .که با حفاظت موثر وکارآمدهای عرصه ای به دست .........هکتار به حفظ محیط زیست وتوسعه پایدار کمک می شود.


ویژگیهای پوشش گیاهی استان

به دلیل استقرار گسترده ای از نواحی استن در مناطق خشک ونیمه خشک که ناشی از حوزه عمل کمربند پرفشار جنب گرمسیری بوده بوجود امده است به دلیل ویژگیهای خاص بوم شناسی استان تنوع پوشش گیاهی همواره قابل مشاهده است و ولی متاسفانه عواملی مانند چرای بی رویه وبه زیر کشت برده مراتع باعث از بین رفتن پوشش گیاهی شده است با توجه به تخریبی که درحال حاضر پوشش گیاهی استان با آن دست به گریبان است میتوان به یک نوع تقسیم بندی درمورد پوشش گیاهی اکتفا نمود. جنگلهای مرطوب مترکم جنگلهای نیمه مرطوب یا نیمه خشک وتنک ونوارهای درختی ودرختچه ای در مناطق خشک پایین دست استان بهتراست درمطالعه و بررسی پوشش گیاهی از روشهای جامعه شناسی گیاهی استفادده کنیم دراینجا بطور اجمالی به نکاتی چند در این ارتباط می پردازیم تعیین نوع اجتماع گیاهی مثل نوع مرتع جنگل وتعیین گیاهان مهم وغالب دریک منطقه تعیین رابطه مثل نوع مرتع-جنگل وتعیین گیاهان مهم وغالب دریک منطقه تعیین رابطه بین پوشش گیاهی وخاک تعیین ارتباط پوشش گیاهی واب (رطوبت سطحی خاک وآبهای زیرزمینی)تعیین مقدار تولیدماده خشک (بیوماس)مطالعه چگونگی استفاده انسان از پوشش گیاهی بررسی نقش پوشش گیاهی از لحاظ حفاظت خاک واهمیت آن دراین ارتباط وتعیین نقش پوشش گیاهی از نظر اهمیت آن برای جانوران زیستگاه محیطی

ویژگیای جغرافیایی جانوری استان

از دیدگاه جغرافیایی جانوری دراستان به لحاظ تخریب دنباله داری که درمحیطهای طبیعی آن حاکم است نمی تواند به مانند گذشته متنوع باشد.به هرحال نسل بسیاری از گونه های جانوری متعلق به ایران وبیشتر دراستان روبه ...............رفته است

متاسفانه اجتماع جانوری ایران درطی قرون متمادی وحتی هزاران سال به دلیل تهاجمات واستقرار انسانی نیز افزایش یافته وبه شدت تحت تاثیر قرار گرفته وبعضی از گونه ها نیز کاملا منقرض شده است وآنچه که بیش از حد سبب کاهش جمعیت جانوری استان شده در کنار شکار بی رویه درگذشته وحال وبا استفاده از اسلحه گرم از بین بردن جنگلها ودذر مجموع پوشش گیاهی مخصوصا مراتع بوده است .البته باید به توسعه شهر ها مسائل اقتصادی ونیز خروج بسیاری از گونه های نادر ایرانی به صورت قانونی وغیر قانونی باغ وحشهای کشورهای بیگانه ونیز پرندگان شکاری به .............خلیج فارس وحتی شکارگاههای شخصی اشاره نموده

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *