معرفی مدیران

1398/5/6 یکشنبه
ردیف
نام ونام خانوادگی
سمت
شماره تماس
1
اسلام جاودان خرد
مدیر کل
33334271
2
عبدال دیانتی
معاونت نظارت وپایش
33334442
3
عمار آماده
معاونت توسعه
33334442
4
اسلام پناهنده
رییس اداره حراست
33337005
5
روح الله حقیقت
فرمانده يگاه حفاظت
33334442
6
اعظم مرادی
رییس اداره آموزش وپژوهش
33334442
7
رحمت الله جهانشاهي
رييس اداره محيط طبيعي
33334442
8
عنايت آرامشيان
رییس اداره حیات وحش
33334442
9
معصومه اسدپور
رییس اداره امور مالی
33337006
10
شهرام بامشاد
سرپرست اداره برنامه وبودجه
33337006
11
هادی سینایی رییس اداره روابط عمومی
33380270
12
حمیده روزبهی
رئیس اداره امور آزمایشگاه ها    
33334442
13
سید شجاع الدین نصیبی
مسئول فناوری اطلاعات
33380270
14
مراد علی بالنده
سرپرست اداره عملکرد ورسیدگی به شکایات
33380271
15
جمشید عبدی پور
 معاون فنی 33334442
16
امین محمدی
رئیس اداره حقوقی
33334442
17 33334442
18 طاهر ملكي رئیس امور اداری 33334442
سال1402 سال مهار تورم و رشد تولید