معرفی مدیران

1398/5/6 یکشنبه
ردیف
نام ونام خانوادگی
سمت
شماره تماس
1
سید اسدالله هاشمی
مدیر کل
33334271
2
عبدال دیانتی
معاونت نظارت وپایش
33334442
3
عمار آماده
معاونت توسعه
33334442
4
اسلام پناهنده
رییس اداره حراست
33337005
5
روح الله حقیقت
رییس اداره محیط طبیعی
33334442
6
ابراهيم گلزار
رییس اداره آموزش وپژوهش
33334442
7
روح الله حقيقت
فرمانده یگان حفاظت
33334442
8
محسن پاکباز
رییس اداره حیات وحش
33334442
9
علي اصغر دلباز نيا
رییس اداره امور مالی
33337006
10
رییس اداره برنامه وبودجه
33337006
11
هادی سینایی رییس اداره روابط عمومی
33380270
12
حمیده روزبهی
رئیس اداره امور آزمایشگاه ها    
33334442
13
سید شجاع الدین نصیبی
مسئول فناوری اطلاعات
33380270
14
رییس اداره عملکرد ورسیدگی به شکایات
33380271
15
جمشید عبدی پور
 معاون فنی 33334442
16
اسلام جاودان خرد
رئیس اداره پایش
33334442
17 هادی روستا سر پرست اداره پشتیبانی 33334442
18 شهلا کیومرثی رئیس امور اداری 33334442
سال 1399  سال جهش توليد