تاریخچه

1398/5/14 دوشنبه

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

نجف علی رجب زاده

رییس اداره شهرستان  دنا

33442970

2

روح الله عزیزی

رییس اداره شهرستان کهگیلویه

32262220

3

ولی رمضانی

رئیس اداره شهرستان گچساران

32333076

4

بهزاد جومردیانی

رییس نمایندگی شهرستان بهمیی

32824303

5

زال محمدی

رییس نمایندگی  شهرستان باشت

32622436

6

علیمراد آخش

رییس نمایندگی شهرستان چرام

32361812

7

منوچهر بادام فیروز

رئیس اداره شهرستان بویر احمد

33334442

8

سرپرست پارک ملی دنا

33442970

سال1402 سال مهار تورم و رشد تولید