.
معرفی مدیران
مدیران ومسئولین
              معرفی مسئولین ومدیران ارشد اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه وبویر احمد        
 
ردیف
نام ونام خانوادگی
سمت
شماره تماس
1
محسن جعفری نژاد
مدیر کل
33334271
2
منوچهر بادام فیروز
رئیس شهرستان بویر احمد
33334442
3
عبدال دیانتی
معاونت نظارت وپایش
33334442
4
علی رضا بهارسیرت
سر پرست معاونت توسعه
33334442
5
اسلام پناهنده
رییس اداره حراست
33337005
6
روح الله حقیقت
رییس اداره محیط طبیعی
33334442
7
مرات سجادی
رییس اداره آموزش وپژوهش
33334442
8
عنایت آرامشیان
فرمانده یگان حفاظت
33334442
9
محسن پاکباز
رییس اداره حیات وحش
33334442
10
جعفر سعیدی نیک
رییس اداره امور مالی
33337006
11
عمار آماده
رییس اداره برنامه وبودجه
33337006
12
هادی سینایی رییس اداره روابط عمومی
33380270
13
حمیده روزبهی
رئیس اداره امور آزمایشگاه ها    
33334442
14
سید شجاع الدین نصیبی
مسئول فناوری اطلاعات
33380270
15
رحمت الله جهانشاهی
رییس اداره عملکرد ورسیدگی به شکایات
33380271
16
جمشید عبدی پور
 معاون فنی 33334442
17
اسلام جاودان خرد
سرپرست اداره پایش
33334442
18
نجف علی رجب زاده
رییس اداره شهرستان  دنا
33442970
19
روح الله عزیزی
رییس اداره شهرستان کهگیلویه
32262220
20
ولی رمضانی
سرپرست اداره شهرستان گچساران
32333076
21
بهزاد جومردیانی
رییس نمایندگی شهرستان بهمیی
32824303
22
یعقوب سادات
رییس نمایندگی  شهرستان باشت
32622436
23
محمد امین حسینی
رییس نمایندگی شهرستان چرام
32361812
24 تیمور مرادی رئیس اداره محیط انسانی 33334442
25 علی محمد امیری سرپرست پارک ملی دنا
26 هادی روستا سر پرست اداره پشتیبانی 33334442
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *