تاریخچه

1398/5/20 یکشنبه
کیمیا سنجش طاها  شهرستان باشت / خیابان 17 شهریور / فرعی 5
تلفن 09175972487 تلفکس 07433262241 مدیر عامل محبوبه گوهرگانی
***************************************************************
پیشرو مدرن تجهیز شهرستان بویراحمد شهرک صنعتی بلکو خیابان سرآسیاب غربی 6
تلفن 07433243195 مدیر عامل اقای منصور حسینیان
******************************************************************
اب و فاضلاب روستایی شهرستان بویر احمد پشت ترمینال خیابان ابن سینا 11 تلفن
سال1402 سال مهار تورم و رشد تولید