محیط زیست در آیینه رسانه ها

بازدید استاندار از پارک ملی دنا

بازدید استاندار از پارک ملی دنا

دکتر احمدی به همراه تعدادی از مسئولین ارشد اجرایی استان بمناسبت روز محیط بان از پارک ملی دنا بازدید داشت
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال1402 سال مهار تورم و رشد تولید