کشف 4 قبضه اسلحه طی 3 روز از شکارچیان متخلف در کهگیلویه وبویراحمد

کشف 4 قبضه اسلحه طی 3 روز از شکارچیان متخلف در کهگیلویه وبویراحمد

مدیرکل حفاظت محیط زیست : با راه اندازی گشت های ویژه طی سه روز 6 نفر شکارچی غیر مجاز در مناطق آزاد و شکار ممنوع استان اعمال قانون شده ند.

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد - سید اسدالله هاشمی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان , چهارشنبه دهمین روز از مهرماه 98 دراین خصوص گفت : با راه اندازی  گشت های  ویژه پاییزه و زمستانه یگان حفاظت محیط زیست استان و تاکید بر تشدید نظارت ها و پایش مناطق , طی 3 روز تعداد 6 نفر متخلف به همراه آلات جرم در مناطق آزاد و شکار ممنوع استان دستگیر و اعمال قانون شدند.

براساس این گزارش هاشمی افزود: فعالیت و گشت های ویژه محدود به مناطق حفاظت شده نیست , کما اینکه از این تعداد اسلحه  3 قبضه و 5 نفر متخلف شکارچی در مناطق آزاد استان دستگیر شدند و نفر دیگر به همراه یک قبضه سلاح در منطقه شکار ممنوع اعمال قانون شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان  با اشاره به برخورد جدی و  قانونی با متخلفین زیست محیطی افزود: از متخلفین لاشه 5 قطعه کبک کشف و ضبط گردیده و جهت اعمال قانون به مراجع قضایی معرفی شدند.

نسخه قابل چاپ
سال 1399  سال جهش توليد