مشارکت محیط‌زیست در کاشت یک میلیارد درخت / دعوت از مردم برای مشارکت در اجرای این طرح

مشارکت محیط‌زیست در کاشت یک میلیارد درخت / دعوت از مردم برای مشارکت در اجرای این طرح

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت:محیط ریست همگام با مسئولین در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت شرکت کرد تا اقدامی مهم در تثبیت خاک صورت گیرد.
به‌ گزارش اداره روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط‌زیست کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان درحاشیه برنامه طرح ملی و مردمی کاشت یک میلیارد درخت گفت : کهگیلویه وبویراحمد بدلیل توپوگرافی خاص عمدتا شیب با ۲درصد در هکتار ، بیشترین فرسایش خاک را دارد که اجرای این طرح گامی مهم در تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش است . 
اسلام جاودان خرد‌ با اشاره به ارزش خاک گفت: امنیت غذایی و زیستی ما منوط به حفاظت از خاک و تثبیت آن است . 
وی گفت : طرح ملی و مردمی کاشت یک میلیارد درخت یک اقدام مشارکتی و مردمی است که باید هر سال مصمم تر و بهتر از قبل برگزار گردد. 
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان ضمن دعوت از همگان برای مشارکت با دستگاههای اجرایی در این طرح گفت: هر کدام از ما در حفاظت از طبیعت سهمی داریم که اگر هر سال ضمن حمایت از چنین طرح هایی مشارکت در کاشت یک نهال داشته باشیم اقدام بزرگی کرده ایم .
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ
سال1402 سال مهار تورم و رشد تولید