اسلایدر
.
1400/7/19 دوشنبهwww.doe.ir
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت : آموزش فرهنگ سازی و آگاهی سه انتظار محیط زیست از مدارس در سطوح آموزش رسمی است
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد همزمان با هفته کودک و در نوزدهمین روز از مهرماه 1400 طی مراسمی با همکاری موسسه شادی آفرین دانیال در مدرسه ابتدایی ایلدای شهرستان بویراحمد با حضور مسئولین و دانش آمزان این مدرسه  زنگ کودک و محیط زیست نواخته شد .
براساس این گزارش در این مراسم سید اسدالله هاشمی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت : دانشآموزان همیاران و محیط یاران محیط زیست هستند و از این پس نیز بهعنوان بازوان توانمند و آیندهسازان کشور یاریکننده محیط زیست خواهند بود .
وی اظهار کرد: محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان بستر زندگی، پشتوانه حیات طبیعی و میراث فرهنگی جامعه انسانی به شمار میآیند.
وی تصریح کرد: امروزه تخریب محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان یک معضل جهانی، فکر برنامهریزان و سیاستگذاران را به خود جلب کرده و برای ایجاد تغییر و تحول به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی تجدید شونده، یکی از عوامل تسریع کننده مهم، آموزش روشهای حفاظت از محیط زیست به اقشار مختلف جامعه به ویژه دانشآموزان در سنین کودکی تا نوجوانی است
هاشمی گفت : این امر زمانی تحقق پیدا میکند که دانشآموزان به عنوان مرجع هدف این سیاستگذاریها خوب آموزش ببینند تا فرهنگ زیست محیطی در آنان نهادینه شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد  : در کشور ما که نسل جوان آن بیشترین درصد جمعیت را تشکیل میدهد، آموزش محیط زیست میتواند تأثیر قابل توجهی در تقویت فرهنگ زیست محیطی و رسیدن به اهداف توسعه پایدار داشته باشد.
وی ضمن تشکر از مسئولین مدرسه ابتدایی ایلدا و موسسه مردمی شادی آفرین دانیال خاطر نشان کرد: هدف از آموزش محیط زیست، شناخت وظایف انسان نسبت به مسائل محیط زیست و همچنین تلاش در جلوگیری و یا حل مشکلات آن است.
گفتنی است در این مراسم بسته های آموزشی بین دانش آموزان توزیع شد .